Đặt lịch Online

Quý khách bận rộn với công việc của mình !

Để đảm bảo quý khách có được dịch vụ sửa chữa máy tính, máy in, máy photocopy và các dịch vụ khác. Quý khách quá bận rộn với công việc không sắp sếp được thời gian hành chính. Hãy đặt lịch online để kỹ thuật viên của chúng tôi có thể phục vụ quý khách một cách nhanh tróng nhất. Quý khách chỉ cần điền theo mẫu bên dưới và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sắp xếp kỹ thuật viên theo đúng giờ quý khách cần.

Đặt lịch làm việc với quý khách